ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА НЕГЛАСУВАЩИТЕ БЪЛГАРИ – Избори 2021, 2022 и 2023

 

Резултати от изследването на “нямото мнозинство” в изборите 2021, 2022  и 2023 година (n=1836)

Важно е да се гласува. Но много българи не гласуват последните години.

Представяме на вниманието ви част от резултатите от едно дълбинно, системно-психодинамично изследване на екзистенциално-психологическите профили на “нямото мнозинство” на България.

Изследваната извадка на негласувалите наши съграждани (т.нар. “нямо мнозинство”) включва 1836  икономически активни български граждани (без безработни, студенти и пенсионери), които не са гласували и в петте електорални кампании за парламент (април, юли и ноември 2021 г.,  октомври 2022 г., април 2023 г.).

56% от изследваните са жени. Всички участници в изследването живеят постоянно само на територията на България през 2021,2022 и 2023 година – 63% – в София и големи областни центрове.

Практически (при официалните данни за изборната активност) негласувалите в тези четири поредни Парламентарни избори са най-голямата електорална група, с пъти по-голяма от електората на отделните парламентарно представените политически партии и коалиции. Те са “нямото мнозинство” на България.

Анализът на събраните психологически данни (чрез дълбинни конфиденциални интервюта и психометрично проверени за валидност и надеждност въпросници след изборите през 2022 и преди изборите 2023 година) стана възможен едва след обявяването на официалните резултати от Парламентарните избори в края на 2023 година при ниска избирателна активност от 39.41% (2022 г.по данни на ЦИК).

В профилите на негласувалите и на четирите избори за парламент през 2021, 2022 и 2023 година са наблюдавани следните екзистенциално-психологически променливи:

  • 12-те дименсии на жизнения, екзистенциален стил (начини на живот) на негласуващите;
  • индексът за емоционално прегаряне (В),
  • индексът на СЗО за психично-здравен риск (W)
  • и равнището на личностна автентичност – чувството, че живееш в съответствие със своите ценности, мироглед и потребности(A)).

Основните резултати, представени най-синтезирано, са:

(а) 25% (27% през 2021-2022 г) от хронично (5 пъти) негласувалите имат водещ конструктивен жизнен стил (доказателства за и ориентация към реални постижения и значими резултати в работата и живота си, личностно развитие, емпатична подкрепа към близките и нуждаещите се, и социално сътрудничество, екипност, ориентация към социална организираност). Тази подгрупа се отличава със значително по-висока личностна автентичност от останалите подгрупи негласували българи, ниско ниво на емоционално прегаряне и високо субективно благополучие (отлично психоемоционално, поведенческо и психосоциално здраве и развитие).

(б) 33% (32% през 2021-2022 г.) от негласувалите през 2021, 2022 и 2023 г. мислят и живеят агресивно-самозащитно (свръхкоменсаторни тенденции към перфекционизъм, състезателност, властохолизъм (социална доминантност) и автомaтизирана опозиционност и компулсивна свръх-критичност). В тази група са налице завишени показатели за емоционално прегаряне( 1 и 2 фаза-хронична раздразнителност, емоционално изтощение и цинизъм). Наблюдават се и разнообразни усложнения в психично-здравния статус и снижена личностна автентичност).

(в) 42% (41% през 2021-2022 г.) от изследваните хронично негласували през 2021, 2022 и 2023 година имат пасивно-самозащитни жизнени стилове (тревожно-депресивна ориентация, конформно търсене на социално одобрение, традиционализъм, зависимост/субмисивност и избягване чрез себеотчуждение/социална изолация и алиенация). За тях са характерни високи стойности на емоционалното прегаряне (вкл. 3-фаза: деперсонализация и хронична безпомощност), влошен психично-здравен статус и ниска личностна автентичност.

Изследването е част от над 30-годишното лонгитудно психологическо профилиране на негласуващите българи – “Психодинамика на “нямото мнозинство” на България (Избори 1991-2023), което ще представим в цялост след местните избори 2023 г., в една от следващите книги в Сборника “Психодинамика на човешките системи” (Димитров, 2023, под редакция).

Не са известни други представителни изследвания с подобен фокус и инструментариум, но ако разполагате с данни за такива, ще се радваме, ако ги споделите. Изследването е напълно независимо и самофинансиращо се – на нито един негов етап не са получавани средства от каквито и да са местни и чуждестранни източници. Участници в него са доброволци без заплащане – професионални психолози и психотерапевти, докторанти и стажанти-психолози.

В годините броя на партийните лидери и експерти, поискали среща с мен, за да обсъдим тези резултати се събира на пръстите на едната ми ръка.

На графиката са представените само корелациите между контролираните променливи за всяка подгрупа хронично негласували в периода 4 април 2021 – 2 април 2023 година.

Ако сравните дяловете на негласувалите през 2021-ва с тези на негласувалите през 2022-ра и 2023 година година ще видите, че различията в профилите са незначителни от статистическа гледна точка. Това говори за системна устойчивост на екзистенциално -психодинамичните профили на хронично негласуващите българи.

Първият сериозен въпрос, пред който тези данни ни изправят е:

“Как така цели 25% (2023 г) 27% (2021-2022 г.) от системно негласувалите през последните 5 кампании за 2 години са високообразовани икономически активни хора с конструктивен, успешен начин на живот – постигащи значими резултати в дейността си, устойчива реализация на потенциала си и инвестиции в развитиетоси (лично, кариерно-професионално и организационно); хора със социална чувствителност и отговорност, и значими организационни умения; хора с над средното за страната ниво на субективно благополучие (щастие); хора, които не са в състояние на емоционално прегаряне и се радват на отлично психично, поведенческо и психосоциално здраве?

1/4 от хронично негласувалите се оказват, обаче, точно тези, които – в съответствие с екзистенциално-психологическия си профил, – биха били в нормални условия най-здравото ядро на психосоциалния капитал на всяко прогресивно, устойчиво и демократично управление в България.*

Вижте още:  PLAMENDIMITROV. BLOG. BG :: Какво ли би накарало негласувалите през последните години българи да участват в изборите …

*Откъс от:  © Димитров, П.Л. (2024, под редакция). Как живеем… Том. 2. Психодинамика на човешките системи (Сборник от 25 книги). София,  pld-bg.eu

За контакти и допълнителна информация: д-р Пламен Димитров, тел. 0888429730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com

По темата в медиите (предстои актуализация):

12 юни 2019 година – д-р Пламен Л. Димитров в предаването “Мултимедия” на BG on Air TV – “Психология на негласуването”